မြန္ေတာ္လွန္ေရးအေပၚ နာလည္မႈ ရွိႏုိင္ၾကပါေစ


အခ်ိန္ကား တိမ္လႊာတိမ္တုိက္မ်ား မည္းေမွာင္အုံ႔မႈိင္းလ်က္ မိုးတဖြဲဖြဲရြာေနတဲ့ အခါသာမယျဖစ္တယ္။ ရာသီဥတုအေပၚ အျပစ္ရွာကာ အမ်ားသူငါ ပ်င္းရိေနၾကတယ္။ သုိ႔ေသာ္ မြန္လူမ်ဳိးတုိ႔ဟာ မဟာဗမာ လူမ်ဳိးႀကီး၀ါဒီ (အားလုံးေသာ ဗမာလူမ်ဳိးမဟုတ္၊ လူမ်ဳိးႀကီး၀ါဒကုိ စြဲကုိင္ထားေသာ ဗမာမ်ားသာ)ကုိ ေတာ္လွန္ရန္ ႀကံစည္ခဲ့ရတယ္။

သာသနာအေပၚ ၾကည္ညဳိကာ ဥဘုသ္ေန႔ေရာက္တဲ့အခါ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၊ ဘုရားေစတီပုထုိးမ်ားတြင္ အလွဴဒါန၊ သီလေစာင့္တည္ရန္ ရည္သန္လ်က္ရွိေသာ မြန္လူမ်ဳိးတုိ႔ဟာ သကၠရာဇ္ ၁၃၁၀ ခုႏွစ္ ၀ါေခါင္းလျပည့္ေန႔တြင္ ဖဆပလ အစုိးရကုိ မလြဲမေရွာင္သာပဲ စတင္ေတာ္လွန္ရပါေတာ့တယ္။ ၎ေန႔ကုိ “မြန္ေတာ္လွန္ေရးေန႔” ဟု မြန္တုိ႔ေခၚဆုိ သမုတ္လာခဲ့ၿပီး မြန္ေတာ္လွန္ေရးခရီးဟာလည္း ၆၃ ႏွစ္တုိင္ ၾကာလာေနခဲ့ၿပီ။ အေၾကာင္းကား ဘာေၾကာင့္လဲ။ အနည္းအက်ဥ္း ေထာက္ျပပါရေစ။

မြန္တုိ႔ရဲ့ ေနာက္ခံသမုိင္းနဲ႔ လူမ်ဳိးအဂၤါရပ္

မြန္လူမ်ဳိးတုိ႔ဟာ အစဥ္အလာအရ ျမစ္၀ွမ္းေဒသမ်ားတြင္ လယ္ယာႏွင့္ ကုန္စည္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း ျပဳလာခဲ့ၾကတယ္။ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ေနထုိင္ေလ့ရွိိၿပီး သူတပါးအေပၚ ရန္မရွာလို။ ကုန္သြယ္ဖက္ ႏုိင္ငံမ်ားအား တေလးတစား ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံကာ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာင္ပုိင္း သုဝဏၰဘုမၼိ(သထုံ)၊ ဟံသာ၀တီ (ပဲခူး)၊ ပါဒနဲ႔ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ဒြါရဝတီ၊ ဟရိဘုဥၨ အစရွိတဲ့ ၿမဳိ႔ျပႏုိင္ငံမ်ား တည္ေထာင္ၿပီး မွီတင္းေနထုိင္ လာၾကခဲ့တယ္။ သမုိင္းရာဇ၀င္အရ ကုိယ့္ထီး ကုိယ့္နန္း ကုိယ္ပုိင္လြတ္လပ္ေရး၊ ဘာသာစကား၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ စီးပြားေရး အစရွိတဲ့ လူမ်ဳိးတမ်ဳိးရဲ့ အဂၤါရပ္မ်ားနဲ႔ ျပည့္စုံတဲ့ လူမ်ဳိးျဖစ္တယ္။

ေအဒီ ၁၇၅၇ ခုႏွစ္တြင္ ဗမာဘုရင္ ေအာင္ေဇယ်ရဲ့ မ်ဳိးျဖဳတ္ အမ်ဳိးသားေရး ဖိႏွိပ္သုတ္သင္မႈေၾကာင့္ ထီးနန္းဆိတ္သုဥ္းကာ လြတ္လပ္ေသာလူမ်ဳိး အျဖစ္မွ တပါးကြ်န္ဘ၀သုိ႔ ေရာက္သြားခ့ဲရရွာတယ္။ မည္သုိ႔ဆုိေစ ၁၈၈၅ ျမန္မာတႏုိင္ငံလုံး အဂၤလိပ္လက္ေအာက္ က်ေရာက္ၿပီးေနာက္ “လြတ္လပ္ေရး တုိက္ပြဲတြင္ ျမန္မာ ၅ဝဝဝ မြန္ ၃ဝဝဝ ပါဝင္ခဲ့သည္”ဟုလည္း ဖဆပလအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌျဖစ္ခဲ့သူ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ေဖာ္ျပခဲ့တယ္။ ဤအခ်က္ကုိၾကည့္လွ်င္ ရန္ၿငဳိးထားလုိစိတ္ မရွိေၾကာင္းနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုသား စိတ္ဓါတ္ရွိေၾကာင္း သာဓက ျပေနပါတယ္။

မြန္တုိ႔ ေတာ္လွန္ရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းမ်ား

မြန္လူမ်ဳိးတုိ႔မွာ ေဖၚျပပါ လူမ်ဳိးတမ်ဳိးရဲ့ အဂၤါရပ္မ်ားနဲ႔ ျပည့္စုံၿပီး ျပည္ေထာင္စုဖြား တုိင္းရင္းသား စိတ္ဓါတ္ျဖင့္ လြတ္လပ္ေရး တုိက္ပြဲတြင္ အသက္ေသြး ေခြ်း ေပးဆပ္ကာ ပါ၀င္ခဲ့ေစကာမူ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇႏၷၷဝါရီလ (၄) ရက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရးေၾကျငာရာတြင္ မြန္ျပည္နယ္ မပါ၀င္ေခ်။ “ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္” အျဖစ္ အမည္နာမ ေပးရာတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကယား ျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းဝိေသသတုိင္း စသည္တုိ႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းတည္္ေထာင္ကာ မြန္လူမ်ဳိးတုိ႔မွာ ခ်င္း၊ ကခ်င္၊ ကယားကဲ့သုိ႔ လူမ်ဳိးေရးအရ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း မခံခဲ့ရေပ။

တဖန္ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးေနာက္ ဖ ဆ ပ လ အစုိးရက မြန္လူမ်ဳိးတုိ႔အေပၚ ထားရွိတ့ဲ သေဘာထားမွာ ေအာင္ေဇယ်လက္ထက္ ျပင္းထန္ေသာ လူမ်ဳိးေရး ဖိႏွိပ္မႈေၾကာင့္ မြန္လူမ်ဳိးတုိ႔မွာ ယုိးဒယား(ထုိင္း) သုိ႔တိမ္းေရွာင္ထြက္ေျပးၾက၊ အခ်ဳိ႔မွာမိမိကုိယ္ကို မြန္အျဖစ္မေျပာရဲၾက၊ ဒါ့အျပင္ ျမန္မာျပည္အလယ္ပုိင္းမွ ဗမာမ်ား ေအာက္ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ေရႊ႔ေျပာင္းလုပ္ကုိင္ရင္းနဲ႔ မြန္တုိ႔ေသြးေႏွာကုန္ၿပီး လူဦးေရအရအနည္းဆံုးႏွင့္ ေခ်မႈန္းရန္လြယ္ကူေသာ လူမ်ဳိးျဖစ္၍ မြန္တို႔ေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ လုိက္ေလ်ာျခင္း မျပဳခဲ့ေခ်။ “မြန္ႏွင့္ဗမာအတူတူပဲ” ဆုိေသာ ဗမာ့ႏုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္တုိ႔၏ အတင္းတူခုိင္းျခင္းႏွင့္ ဗမာနဲ႔ေရာကာ ျပည္ပတြင္ ဗမာအေနျဖင့္ ထည့္သြင္းခံခဲ့ရတယ္။

အထက္ပါ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ မြန္လူမ်ဳိးေရး ရာအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ဒီမုိကေရစီလႈပ္ရွားမႈ အသြင္ျဖစ္ ၁၉၄၈ ႏွစ္ဦးပုိင္းတြင္ မြန္ျပည္နယ္ ဆႏၵျပပြဲႀကီးကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကတယ္။ ၎ဆႏၵျပပြဲႀကီးမွာ မြန္သံဃာေတာ္မ်ားအပါအ၀င္ အလႊာအသီးသီးမွ မြန္လူမ်ဳိး ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ တုိ႔က “မြန္ျပည္နယ္ခ်က္ခ်င္းေပး” ဟူေသာေႂကြးေၾကာ္သံနဲ႔အတူ ေမာ္လၿမဳိင္တြင္ စည္းကမ္းေသဝပ္စြာ ဆႏၵျပၾကတယ္။ ဆႏျၵပပြဲေၾကာင့္ မြန္အမ်ဳိးသားတုိ႔ရဲ့ ဇာတိေသြးဇာတိမာန္ တက္ႂကြလာသည့္အေလွ်ာက္ ဖဆပလအစုိးရလည္း မြန္တုိ႔ရဲ့ လႈပ္ရွားမႈကုိ ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာ ေစာင့္ၾကည့္ေနခ့ဲတယ္။ တခါတရံ ဆုိရွယ္လစ္ပါတီ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္တပ္ဖြဲ႔တုိ႔က ရန္စက်ဴးေက်ာ္မႈ ျပဳလုပ္လာေသာ္လည္း မိမိတုိ႔မြန္ျပည္နယ္ ရရွိေရးကုိသာ ဦးတည္လုပ္ေဆာင္ လာခဲ့ၾကတယ္။

မြန္လူမ်ဳိးေရးရာအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ မိမိတုိ႔ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားေသာ မြန္ျပည္နယ္ ေဖာ္ထုတ္ေရးကိစၥရပ္မ်ား ၿပီး ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ စည္းရုံးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပုိမုိလုပ္ေဆာင္လာခဲ့တယ္။ ထုိသုိ႔ စည္းရုံးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္လာသည္ႏွင့္အမ်ွ ဖဆပလအစုိးရကလည္း မြန္အမ်ဳိးသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ စတင္ရန္ျပဳလာပါတယ္။ မြန္အမ်ဳိးသားတို႔အား ႏုိင္ငံေရးအရ ထုိးစစ္ဆင္လာျပီး မြန္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ရွာေဖြျခင္း၊ နယ္ရွိေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ား ျပဳလာျပန္တယ္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မြန္လူမ်ဳိးတုိ႔ဟာ မိမိတု႔ိ ရပုိင္ခြင့္အခြင့္အေရးနဲ႔ မြန္ျပည္နယ္ေပၚေပါက္လာေရးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပေတာင္းဆုိနည္းနဲ႔ မရႏုိင္ေၾကာင္း နားလည္သေဘာေပါက္လာျပီး သကၠရာဇ္ ၁၃၁၀ ၀ါေခါင္းလျပည့္ေန႔တြင္ ရဲစခန္းမ်ားမွ ေသနပ္လုၿပီး လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးကုိ မလႊဲမေရွာင္ဘဲ စတင္ေတာ္လွန္ရေတာ့တယ္။
အထက္ပါ မြန္တုိ႔ လက္နက္စြဲကုိင္ ေတာ္လွန္ရတဲ့ အေနအထားကုိၾကည့္လွ်င္ ေတာ္လွန္ေရးတုိ႔မည္သည္ သူ႔အလုိအေလွ်ာက္ ေပၚေပါက္လာျခင္း မဟုတ္ေပ။ ဖိႏွိပ္မႈေၾကာင့္ ဖိႏွိပ္မႈမွ ရုန္းထြက္လိုမႈ ျဖစ္ေပၚကာ ေတာ္လွန္ေရး ေပၚေပါက္လာရတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖါက္မႈ၊ ဒီမုိကေရစီ ဆိတ္သုဥ္းမႈတုိ႔ေၾကာင့္ ရွစ္ေလးလုံး (၈၈၈၈) ဒီမုိကေရစီ ေတာင္းဆုိမႈ အေရးေတာ္ပုံနဲ႔ ၂၀၀၇ ေရႊ၀ါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရး ေပၚေပါက္လာရတဲ့အလား မြန္တုိ႔လည္း မလြဲမေရွာင္ဘဲ လက္နက္စြဲကုိင္ ေတာ္လွန္ရတယ္ မဟုတ္ပါေလာ။ ဤဒီကား အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ဳိးျဖစ္လာရတယ္။

မြန္အမ်ဳိးသားတုိ႔ရဲ့ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကဳိးပမ္းမႈ

မြန္လူမ်ဳိးတုိ႔သည္ မလြဲမေရွာင္သာ ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရ အဆက္ဆက္ကုိ လက္နက္စြဲကုိင္ ေတာ္လွန္ရေသာ္လည္း ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ဒီမုိကေရစီေရး ရရွိေရးအတြက္ အခါအခြင့္ သင့္သလုိ ႀကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္ မြန္ျပည္သူ႔တပ္ဦး ဥကၠဌႏုိင္ေအာင္ထြန္း ဦးေဆာင္ကာ ဦးႏုအစုိးရထံလက္နက္အပ္ၿပီး ပါလီမန္အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ႀကဳိးပမ္းခဲ့ၾကတယ္။ ၁၉၉၅ တြင္လည္း မြန္ျပည္သစ္ပါတီက စစ္အစုိးရနဲ႔ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ျပဳလုပ္ရင္း အျခားေသာညီရင္းအစ္ကုိ တုိင္းရင္းသားမ်ားနဲ႔ လက္တြဲကာ အမ်ဳိးသားညီလာခံမွာ တုိင္းရင္းသားတုိ႔ရဲ့ အမ်ဳိးသား ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ခဲ့တယ္။ သုိ႔ေသာ္ န အ ဖ တျဖစ္လည္း စစ္အစုိးရက ၎တုိ႔တင္ျပခ်က္မ်ားကုိ လ်စ္လ်ဴရႈခဲ့တယ္။

မြန္လူမ်ဳိးနဲ႔ အျခားတုိင္းရင္းသားတုိ႔ရဲ့ ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ အခြင့္အေရးအတြက္ လုံး၀အာမခံခ်က္ မရွိတဲ့ စစ္အစုိးရရဲ့ နယ္ျခားေစာင့္တပ္၊ ဌာေနျပည္သူ႔စစ္ အစီအစဥ္ကုိ မြန္ျပည္သစ္ပါတီနဲ႔ ၎တုိ႔ရဲ့ မြန္အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္က လက္မခံ ျငင္းဆံေနရသည္ပင္လွ်င္္ ၁၉၉၄ ကမၻာ့ကုလသမဂၢမွ ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးေရး လမ္းေၾကာင္းေပၚေရာက္ေအာင္ အျခားေသာ ဘ၀တူ တုိင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ား၊ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုမ်ားနဲ႔ လက္တြဲၿပီး ႀကဳိးစားေဆာင္ရြက္ေနဆဲ။ သုိ႔ေသာ္ အျခားတဖက္တြင္ စစ္အစုိးရဖက္မွ ႏုိင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားတုိ႔ရဲ့ ဆႏၵကုိ လ်စ္လ်ဴရႈကာ “ကုိယ့္ေလွကုိယ္ထုိး ပဲခူးေရာက္ေရာက္” ပုံစံနဲ႔ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ၊ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ အစီအစဥ္နဲ႔ တႏုိင္ငံလုံး စစ္ကြ်န္ဘ၀အျဖစ္သုိ႔ ဖိႏွိပ္သြပ္သြင္းႏုိင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနဆဲပင္။

ဖိႏွိပ္မႈေၾကာင့္ ဖိႏွိပ္သူႏွင့္ အဖိႏွိပ္ခံရသူတုိ႔ ရင္ဆုိင္ရတ့ဲ ဆုိးက်ဳိးမ်ား

ျမန္မာႏုိင္ငံသမုိင္းေၾကာင္းကုိ ျပန္ေျပာင္းေအာင့္ေမ့ေသာ္ ဗမာဘုရင္ အေနာ္ရာထာ၊ ဘုရင့္ေနာင္၊ ေအာင္ေဇယ်နဲ႔ ေနာက္လိုက္ဗုိလ္ပါတုိ႔ရဲ့ ဖိႏွိပ္မႈေၾကာင့္ ဖိႏွိပ္ခံရသူ ရခုိင္၊ မြန္၊ ရွမ္း၊ ကခ်င္တုိ႔မွာ ၎တုိ႔ရဲ့ အခ်ဳပ္အျခာပုိင္ လြတ္လပ္ေသာ လူမ်ဳိးဘ၀ ဆုံးရႈံးသြားခဲ့ရတယ္။ ဤအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ဖိႏွိပ္ခံရတဲ့ လူမ်ဳိးေတြထဲက အခ်ဳိ႔မွာ ဖိႏွိပ္သူ ဗမာေတြအေပၚ မုန္းတီးလာၾကတယ္။ ယခုဘာမွ မသက္ဆုိင္သည့္ဗမာေတြ အၿငိဳအျငင္ခံရတယ္။ တခါတရံ “ဗမာေတြအေပၚ မမုန္းနဲ႔၊ ေရွးက ဘုရင္ေတြကုိသာ မုန္းပါ” ဟု ၎တုိ႔ဘုရင္ေတြကုိ ဗမာေခါင္းေဆာင္ ဗမာလူမ်ဳိးအျဖစ္ အသိအမွတ္မျပဳခ်င္တဲ့အထိ ျဖစ္လာတယ္။

ဒါ့အျပင္ လူမႈေရးနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးအျမင္ရွိသူ အခ်ဳိ႔ပင္လွ်င္ သံသယမကင္းစြာနဲ႔ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေနရ။ ရံဖန္ရံခါ သာမန္စကား၀ုိင္း သာမန္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒီ ကုိင္စြဲသူနဲ႔ အမ်ဳိးသားေရး အျမင္က်ဥ္းသူဟူ၍ အေျခအတင္ စြတ္စြဲေျပာဆုိမႈကုိ ႏွစ္ဖက္စလုံး ခံရတယ္။ ႏွစ္ဖက္စလုံးအတြက္ အက်ဳိးမရွိ။

လက္ရွိအေနအထားတြင္ န အ ဖ စစ္သားေတြ တုိင္းရင္းသားနယ္ေျမေတြ ေရာက္တဲ့အခါ ရြာေတြမီးရႈိ႔၊ လူယက္ဖ်က္ဆီး၊ သမီးပ်ဳိ လူအုိအမ်ဳိးသမီးေတြကုိ မုဒိန္းက်င့္ေတာ့ ခံရတဲ့ တုိင္းရင္းသား အခ်ဳိ႔ကလည္း “ဗ-ဗမာမ်ဳိး လွံနဲ႔ထုိး” ဟူ၍လည္း ဗမာလူမ်ဳိးတုိ႔ က်ိန္းေမာင္းေျပာဆုိခံရတယ္။ ဒါကလူမ်ဳိးတမ်ဳိးနဲ႔ အျခားလူမ်ဳိးအၾကား ရႈံ႔ခ်အျပစ္ဆုိတဲ့ အေနအထား။ စစ္အစုိးရရဲ့ လူမဆံတဲ့လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ ဗမာတမ်ဳိးလုံးခံရတယ္။

ဤမွ်မကေသး။ ရွစ္ေလးလုံး (၈၈၈၈) ဒီမုိကေရစီေတာင္းဆုိမႈနဲ႔ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးေတြမွာ ရဟန္းရွင္လူ ေက်ာင္းသား ျပည္သူေတြကုိ သတ္ျဖတ္ႏွိပ္စက္ခဲ့မႈေၾကာင့္ န အ ဖ အစုိးရေခါင္းေဆာင္ေတြ ျပည္ပခရီးထြက္တုိင္း က်ိန္းေမာင္းဆဲဆုိခံရတာက နားနဲ႔မဆန္႔။ ထင္ရွားသည္မွာ ဒီႏွစ္အတြင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္သိန္းစိန္ အေမရိကန္ေရာက္ေတာ့ ဆဲဆုိက်ိန္းေမာင္းမႈအျပင္ ဖိနပ္နဲ႔ အေပါက္ခံရေသးတယ္။ ဒါက လူမ်ဳိးတမ်ဳိးတည္းအတြင္း ရႈ႔ံခ်ခံရတဲ့ အေနအထား။ ဘယ္ေလာက္ပင္ ရွက္စရာေကာင္းသလဲ။ ၿခဳံၾကည့္ေသာ္ ဖိႏွိပ္မႈေၾကာင့္ ဖိႏွိပ္ခံရသူဘက္မႈ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ ပ်က္စီးသြားတဲ့နည္းတူ ဖိႏွိပ္သူဖက္မွာလည္း ရႈံ႔ခ် ၀ုိင္းပယ္ခံရမႈမ်ားနဲ႔ ႏွစ္ဖက္စလုံးအတြက္ စိတ္မခ်မ္းေျမ့ဖြယ္္။

ဒါျဖင့္ ဒီဖိႏွိ္ပ္ေတြ အဆုံးသတ္သြားရန္ ႀကဳိးပမ္းဖုိ႔လုိပါတယ္။ ႀကဳိးစားရာတြင္ အျပစ္ေရွာင္ရုံသေဘာ ဗုိလ္ေစာေမာင္၊ ခင္ၫြန္႔တုိ႔အား ျဖဳတ္ခ်ျပ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျပရုံနဲ႔ လူသာေျပာင္း မူမေျပာင္းခဲ့ေသာ္ အမုန္းသံသယာ အဆုံးသတ္ႏုိင္မွာ မဟုတ္ေတာ့ပါ။ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ရန္လည္း အဟန္႔အတားပင္။

အခ်ဳပ္ဆုိရေသာ္ မြန္တုိ႔ယေန႔တုိင္ လက္နက္စြဲကုိင္ ေတာ္လွန္ေနရသည္မွာ လူမ်ဳိးတမ်ဳိးက အျခားလူမ်ဳိးတမ်ဳိးအေပၚ မုန္းတီး၍မဟုတ္၊ လူမ်ဳိးႀကီး၀ါဒီအား ဆန္႔က်င္ေတာ္လွန္ေနျခင္း ျဖစ္သကဲသုိ႔ လူမ်ဳိးတမ်ဳိးရဲ့ အဂၤါရပ္မ်ားနဲ႔ ျပည္စုံတဲ့ ကိုယ့္ၾကမၼကုိယ္ဖန္တီးႏုိင္ခြင့္ အခြင့္အေရးအတြက္ တုိက္ပြဲ၀င္ ေတာ္လွန္ေနရတာ ျဖစ္တယ္။ ဤအခြင့္အေရးမ်ား မရရွိသေရြ႔ မည္သုိ႔ေသာ နည္းနဲ႔မဆုိ မလြဲမေရွာင္ ဆက္လက္ေတာ္လွန္ေနရမည္ျဖစ္ၿပီး ဤေတာ္လွန္ေရးအေပၚတြင္လည္း နားလည္းမႈ ရွိႏုိင္ၾကပါေစ။

မင္းခ်မ္းမြန္

စာေရးသူ မင္းခ်မ္းမြန္သည္ ႏုိင္ငံတကာေရာက္ မြန္အမ်ဳိးသား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မီတီ (Overseas Mon Coordinating Committee) တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသူတစ္ဦး ျဖစ္သည္။

မင္းခ်မ္းမြန္


အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

အမည္ .. သူရမြန္
အီေမလ္ .. thuyamon@gmail.com
ေန႕စြဲ .. Sun, 12 Sep 2010 14:21:50 -0400
ကၽြန္ေတာ့အထင္တစ္ခုေတာ့ေျပာခ်င္ပါတယ္ ယခုေဆာင္းပါးမွာေဖာ္ျပထားတဲ့ မြန္ေတာ္လွန္ေရးအေပၚနားလည္မႈ ရွိႏုိင္ၾကပါေစ ဆုိတဲ့ေခါင္းစဥ္ က နည္းနည္းေလးေပ်ာ့ေနသေယာင္ ရွိသလုိပဲလုိ႕ထင္ပါတယ္.... ဒါသည္မျဖစ္မေနေဆာင္ရြက္ျပဳမူရမည့္ ကိစၥတစ္ရပ္အျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ သမုိင္းေပးတာ၀န္တစ္ရပ္ အေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း မြန္လူမ်ဳိးတုိင္းရဲ႕ ရင္ထဲမွာ ထာ၀ရ စြဲ မွတ္ထားရမည့္ကိစၥလုိ႕ထင္ပါတယ္... ေတာ္လွန္ေရးဆုိတာကလည္း လက္နက္စြဲကိုင္မွမဟုတ္ဘူး စိတ္ဓါတ္ေရးရာမွာလည္းအၿမဲတမ္း ေတာ္ လွန္ေနသင့္ပါတယ္... ဗမာမုန္းတီးေရးကုိေျပာတာမဟုတ္ပါ မိမိမြန္ လူမ်ဳိးတုိ႕ရဲ႕ ကုိယ္ပုိင္အခြင့္အေရးတန္းတူရရွိေရးအတြက္ စကားေျပာ ရာကအစ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈနဲ႕ ရုိးရာထိန္းသိမ္း ရာကအဆုံး အၿမဲတမ္း ေရာေႏွာမႈမ်ားမျပဳလုပ္သင့္ဘူးလုိ႕ထင္ပါတယ္...တခ်ဳိ႕ဆုိရင္ မြန္အခ်င္း ခ်င္းေျပာဆုိရာမွာ ဗမာစကားကုိၾကားညွပ္ေျပာမွ ေခတ္မီ တယ္လုိ႕ထင္ေနသူမ်ားရွိလာၾကသလုိ ၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသြားရာတြင္ လည္း မြန္၀တ္စုံကုိတူညီဆင္ျမန္းရမည့္အစား ၿပီးစလြယ္ တျခားအ၀တ္ အစားမ်ားျဖင့္သြားလာေနၾကသည္ကုိလည္း ေတြ႕ျမင္ရပါတယ္... မ်ား ေသာအားျဖင့္ ေနာင္တေခတ္ရဲ႕ ႏုိင္ငံ့သားေကာင္း ၊ ေနာင္တစ္ေခတ္ ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ားျဖစ္လာမဲ့ ယေန႕လူငယ္မ်ား ရဲ႕ စိတ္ဓါတ္ တြင္ မွားယြင္းေသာ အယူအဆမ်ား ၊ အထိအေတြ႕ ၊ အၾကားအျမင္မ်ား မျဖစ္ေပၚႏုိင္ေစရန္အတြက္ အထူးဂရုျပဳၿပီး ျပဳမူေျပာဆုိေဆာင္ရြက္ သြား သင့္ပါတယ္..ေနာက္ၿပီး အခါအားေလွ်ာ္စြာ မိမိမြန္လူမ်ဳိးတုိ႕ရဲ႕ ျမင့္ ျမတ္တဲ့သမုိင္းေၾကာင္းကုိလည္း ေျပာဆုိသြားသင့္ပါတယ္လုိ႕ ၊ လက္ရွိသတ္မွတ္ထားသည့္ မြန္ျပည္နယ္ဆုိသည္မွာ ယခင္က မြန္ႏုိင္ငံ ေတာ္ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းကေလးတစ္ခုအရြယ္ေလာက္သာရွိသည္ကုိ လည္း အၿမဲတမ္းသတိခ်ပ္ထားသင့္ပါတယ္...ငုိတတ္တဲ့ကေလးက အရုိက္ခံရတတ္ေပမဲ့ တျခားကေလးေတြထက္ေတာ့ မုန္႕ ပုိစားရ တတ္တယ္ဆုိတာကုိမေမ့ေစခ်င္ ပါ... ရပ္ထဲရြာထဲက မြန္ကာလသား အခ်ဳိ႕ေတြဆုိရင္လည္း ဖြန္ကိစၥနဲ႕ အခ်င္းခ်င္း ရန္ျဖစ္ၾက ေျခာင္းေျမာင္း ရုိက္ခတ္ေနၾကမဲ့အစား အခ်င္းခ်င္းစည္းလုံးညီညြတ္ စြာေနထုိင္ၿပီး အမ်ဳိးသားဖံြ႕ၿဖဳိးတုိးေရးကိစၥမ်ားမွာ ယခုထက္ပါ၀င္ လာဖုိ႕ တြန္းအားေပးသြားသင့္ပါတယ္...အထူးသျဖင့္ သထုံခရုိင္ ေဒသ ဘက္ရွိ မြန္လူငယ္မ်ား ယခုထက္ပုိမုိအားထည့္ရန္လုိမည္ဟုထင္ပါ သည္။ မြန္ျပည္နယ္ေျမပုံကုိၾကည့္လိုက္ပါက အလြန္ေသးငယ္ေနသည္ ကုိေတြ႕ရမွာပါ ဒါေပမဲ့ သည္ေသးငယ္ေသာျပည္နယ္မွာရွိသည့္ မြန္လူ မ်ဳိးအားလုံးမွာ တစ္ေသြးတည္းတစ္သားတည္းရွိမေနပါက သည့္ထက္ က်ယ္ေျပာလွသည့္ မြန္ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးျဖစ္လာပါက ဘယ္ကဲ့သို႕ ေနထုိင္ ႏုိင္ၾကမည္လည္းဆုိတာ ေတြးေတာသင့္ပါတယ္... လူႀကီးေတြကလည္း သူဘာသာသူေန လူငယ္ေတြကလည္း ေခတ္ေရစီးေၾကာင္း(ဗမာစရုိက္ ေရစီးေၾကာင္း)ကုိလုိက္ၿပီး ဗမာေက်ာင္းမွာ ဗမာစာသင္ ၊ ဗမာ ကား ၾကည့္ ဗမာသီခ်င္းဆုိၿပီး ေပ်ာ္ေနၾကမည္ဆုိလွ်င္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ မြန္ ဆုိသည့္ လူမ်ဳိး ရွိခဲ့တယ္ဆုိတာကုိ ေက်ာက္မွာသာေတြ႕လာနုိင္ပါတယ္ ဒါကလည္း မုိးမၿပိဳ ၿပိဳခဲ့သည္ရွိေသာ္ ဆုိတဲ့အေတြးလုိမ်ဳိးမဟုတ္ႏုိင္ဘူး လုိ႕ထင္ပါတယ္ ေရွးကသာဓကေတြလည္းရွိခဲ့တယ္မဟုတ္လား ယခင္ကပ်ဴလူမ်ဳိးဆုိတာ ကုိယခုေခတ္လူငယ္ေတြထဲက သိတဲ့သူေတြ ေတာင္ေတာ္ေတာ္ရွားသြားပါၿပီ ေက်ာက္စာဆုိရင္လည္း ယခုေခတ္ အစုိးရက သူတုိ႕ရဲ႕ မ်ဳိးဆက္လုိ႕ဆက္ခံထားလုိ႕သာ ထိန္းသိမ္းထား တာပါ သူတုိ႕ရဲ႕ ရန္သူလူမ်ဳိးျဖစ္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ ဥပမာ ပ်ဴေနရာမွာ မြန္လူမ်ဳိးသာျဖစ္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ အခုခ်ိန္ေလာက္ဆုိရင္အဲဒီလူမ်ဳိးကုိ ရွိခဲ့ တယ္ဆုိတာကုိ ပုံျပင္ဆန္ဆန္ေလာက္သာသိလာႏုိင္မယ္ဆုိတာ ယုံမွားသံသယျဖစ္ဘြယ္မရွိဘူးလုိ႕ထင္ပါတယ္... ဒီအခ်ိန္မွ ကုိယ့္ လူမ်ဳိးကုိ ခ်စ္တဲ့စိတ္ကုိ အျမင့္ဆုံးထားႏုိင္မွာ ေတာ္ရုံက်ႏုိင္မည္လုိ႕ ထင္ျမင္မိပါတယ္...အထက္ပါေဆာင္းပါးကုိဖတ္ရတဲ့အတြက္လည္းအလြန္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
Name of sender: မြန္ေလး
Email of sender: petejansdk@gmail.com
Date: Wed, 25 Aug 2010 19:39:04 -0400

ေဆာင္းပါးေလးေတာ့ေကာင္းပါတယ္ဒါေပမဲ. မင္းကေရာမြန္ၿပည္သစ္ကိုဘာေတြကူညီေနလဲမင္းတို႔နိုင္ငံတကာေရာက္ မြန္ေခါင္းေဆာင္လုပ္စားေနတဲ့ ေကာင္ေတြကိုငါၾကည့္မရေတာ့ဘူးပါးစပ္နဲ႔အာေနတာမ်ားၿပီလက္ေတြ႔ေတာ့ မြန္ၿပည္သစ္တပ္မေတာ္ကိုတလ၁ေဒၚလာေတာင္မ ေထာင့္ပတ္ၾကဘူးလူမ်ိုဴးကိုတကယ္ခ်စ္ရင္ အမ်ိဴးအတြက္အက်ိဴးရွိေအာင္လက္ေတြ႔လုပ္အာရမ႔ဲအခ်ိန္မရွိေတာ့ဘူး။